Vijak SRPS M.B1.051 DIN 931-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.051 DIN 931 Mašinski vijak sa šestougaonom glavom i delimičnim navojem.
Vijak SRPS M.B1.053 DIN 933-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.053 DIN 933 Mašinski vijak sa šestougaonom glavom i navojem do glave
Vijak SRPS M.B1.103 DIN 84-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.103 DIN 84 Vijak sa cilindričnom glavom.
Vijak SRPS M.B1.111 DIN 920-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.111 DIN 920 Vijak sa malom sočivastom glavom i ravnim urezom, proizvodi se u kombinaciji krst-šlic.
Vijak SRPS M.B1.118 DIN 7985-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.118 DIN 7985 Vijak sa cilindričnom glavom
Vijak SRPS M.B1.126 DIN 7991-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.126 DIN 7991 Vijak sa upuštenom glavom, sa imbusom u glavi.
Vijak SRPS M.B1.130 DIN 963-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.130 DIN 963 Vijak sa upuštenom glavom sa ravnim urezom.
Vijak SRPS M.B1.136 DIN 965-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.136 DIN 965 Vijak sa upuštenom glavom i krstastim urezom.
Vijak SRPS M.B1.140 DIN 964-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.140 DIN 964 Vijak sa upuštenom, sočivastom glavom sa ravnim urezom.
Vijak SRPS M.B1.144 DIN 966-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.144 DIN 966 Vijak sa upuštenom, sočivastom glavom sa krstastim urezom.
Vijak SRPS M.B1.171 DIN 603-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.171 DIN 603 Vijak sa poluokruglom glavom i četvrtastim zaglavkom.
Vijak sidreni-Metal-Flex Vijak sidreni Vijak za ulivanje u plastiku.
Imbus vijak SRPS M.B1.120 DIN 912-Metal-Flex Imbus vijak SRPS M.B1.120 DIN 912 Dimenzije od M5 do M24. Dužina od 10mm do 150mm. Kvalitet: 8.8, 10.9, 12.9.
Vijak VC 534-Metal-Flex Vijak VC 534 Vijak za ručice.