Podloška SRPS M.B2.011 DIN 125-Metal-Flex Podloška SRPS M.B2.011 DIN 125 Dimenzije od Ø3 do Ø36. Kvalitet: 6, 8.
Podloška elastična SRPS M.B2.110 DIN 127-Metal-Flex Podloška elastična SRPS M.B2.110 DIN 127 Dimenzije od Ø3 do Ø26. Kvalitet: 6, 8.
Podloška široka SRPS M.B2.014 DIN 9021-Metal-Flex Podloška široka SRPS M.B2.014 DIN 9021 Dimenzije od Ø4 do Ø24. Kvalitet: 6, 8.
Podloška SRPS M.B2.151 DIN 6798-Metal-Flex Podloška SRPS M.B2.151 DIN 6798 Dimenzije od Ø3 do Ø20. Kvalitet: 6, 8.
Podloška gumena za salonit vijak-Metal-Flex Podloška gumena za salonit vijak Dimenzije od Ø19 do Ø22.
Podloška metalna za salonit vijak-Metal-Flex Podloška metalna za salonit vijak Dimenzije od Ø19 do Ø22.
Podloška vulkanizirana-Metal-Flex Podloška vulkanizirana Dimenzije od Ø4,2 D12; Ø4,8 D16; Ø6,3 D19.