Fotografije proizvoda:

Podloška SRPS M.B2.151 DIN 6798

Grupa: Podloške


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B2.151
DIN: 6798

OPIS:

Dimenzije od Ø3 do Ø20. Kvalitet: 6, 8.