Vijak SRPS M.B1.455 DIN 7976-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.455 DIN 7976 Vijak za lim sa šestostranom glavom.
Vijak SRPS M.B1.456 DIN 7971-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.456 DIN 7971 Vijak sa ravnom glavom i ravnim urezom.
Vijak SRPS M.B1.457 DIN 7972-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.457 DIN 7972 Vijak sa upuštenom glavom i ravnim urezom.
Vijak SRPS M.B1.465 DIN 7982-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.465 DIN 7982 Vijak za lim sa upuštenom glavom i krstastim urezom.
Vijak SRPS M.B1.466 DIN 7981-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.466 DIN 7981 Vijak za lim sa ravnom glavom.
Vijak SRPS M.B1.467 DIN 7983-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.467 DIN 7983 Vijak za lim sa upuštenom sočivastom glavom.
Vijak za lim-Metal-Flex Vijak za lim Vijak sa širokom glavom
Vijak za lim-Metal-Flex Vijak za lim Samourezujući vijak sa šestostranom glavom u RALu
Vijak DIN 7504K-Metal-Flex Vijak DIN 7504K Samourezujući vijak sa šestougaonom glavom.
Vijak DIN 7504N-Metal-Flex Vijak DIN 7504N Samourezujući vijak sa ravnom glavom i krstastim urezom.
Vijak DIN 7504P-Metal-Flex Vijak DIN 7504P Samourezujući vijak sa upuštenom glavom i krstastim urezom.
Vijak za lim sa burgijom-Metal-Flex Vijak za lim sa burgijom Samourezujući vijak sa širokom glavom.
Vijak za panele-Metal-Flex Vijak za panele 6,3x150, 6x130