Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.456 DIN 7971

Grupa: Vijci za lim


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.456
DIN: 7971

OPIS:

Vijak sa ravnom glavom i ravnim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D A 2,9 A 3,5 A 3,9 A 4,2 A 4,8 A 5,5
6,5        
9,5  
13
16 0
19
22
25  
32    
38