Vijak DIN 7505-Metal-Flex Vijak DIN 7505 Vijak za ivericu sa upuštenom glavom i krstastim urezom.
Vijak SRPS M.B1.500 DIN 571-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.500 DIN 571 Vijak za drvo sa šestostranom glavom.
Vijak SRPS M.B1.515 DIN 7997-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.515 DIN 7997 Vijak za drvo sa upuštenom glavom, sa krstastim urezom.
Vijak SRPS M.B1.530 DIN 96-Metal-Flex Vijak SRPS M.B1.530 DIN 96 Vijak za drvo sa ravnom glavom i ravnim urezom.