Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.530 DIN 96

Grupa: Vijci za drvo i ivericu


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.530
DIN: 96

OPIS:

Vijak za drvo sa ravnom glavom i ravnim urezom.