Tipl plastični-Metal-Flex Tipl plastični Dimenzije Ø5; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12; Ø14;. Tipl dugački: Ø8x80; Ø8x100; Ø8x120; Ø10x100; 10x120; 12x100; 12x120; 12x140...
Tipl plastični-Metal-Flex Tipl plastični Dimenzije: Ø5; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12; Ø14.
Tipl plastični gužvajući-Metal-Flex Tipl plastični gužvajući Dimenzije: Ø6x40; Ø8x50; Ø10x60; Ø12x70; Ø14x80; Ø8x100 za beton.
Tipl čelični-Metal-Flex Tipl čelični Dimenzije: M6, M8, M10, M12, M16, M20.
Turbo vijak -Metal-Flex Turbo vijak Dimenzije: 7,5x52; 7,5x92; 7,5x112; 7,5x132; 7,5x152; 7,5x182; 7,5x212.
Kuka GA-FO-Metal-Flex Kuka GA-FO 6x55, 8x60, 10x73