Nešto o Metal Flex-u

Proizvodno - trgovinsko preduzeće "METAL-FLEX" d.o.o. iz Nove Pazove osnovano je 1991. godine.
Kao deoničarsko društvo posluje od 1995. godine.

Danas je jedan od značajnijih proizvođača vijčane robe u zemlji sa iskustvom dugim skoro tri decenije
i proizvodnim kapacitetom od petnaest miliona jedinica proizvoda mesečno.

Radeći u konkurenciji sa poznatim domaćim proizvođačima vijčane robe gde su zahtevi standarda precizno utvrđeni za kvalitet proizvoda, preduzeće je u najvećoj meri svoje proizvode u potpunosti uskladilo sa odgovarajućim JUS standardima.

Naša deviza je: PERFEKCIJA JE PRAVILO, A NE IZUZETAK

Politika kvaliteta
Sertifikati

Ovde možete videti sertifikate koje poseduje Metal Flex.