Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.520 DIN 95

Grupa: Vijci za drvo i ivericu