Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.515 DIN 7997

Grupa: Vijci za drvo i ivericu


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.515
DIN: 7997

OPIS:

Vijak za drvo sa upuštenom glavom, sa krstastim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D H 3 H 3,5 H 4 H 4,5 H 5 H 6
10          
12          
14      
16    
18  
20  
25  
30  
35  
40  
45        
50    
60        
70