Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.466 DIN 7981

Grupa: Vijci za lim


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.466
DIN: 7981

OPIS:

Vijak za lim sa ravnom glavom.

NAMENA:

Proizvodi se u varijanti krst i šlic.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D A 2,9 A 3,5 A 3,9 A 4,2 A 4,8 A 5,5
6,5        
9,5  
13  
16
19
22
25
32  
38