Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.457 DIN 7972

Grupa: Vijci za lim


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.457
DIN: 7972

OPIS:

Vijak sa upuštenom glavom i ravnim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D A 2,9 A 3,5 A 3,9 A 4,2 A 4,8 A 5,5
6,5        
9,5  
13
16
19
22
25  
32    
38