Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.465 DIN 7982

Grupa: Vijci za lim


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.465
DIN: 7982

OPIS:

Vijak za lim sa upuštenom glavom i krstastim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D A 2,9 A 3,5 A 3,9 A 4,2 A 4,8 A 5,5
6,5        
9,5  
13
16
22
25
32
38