Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.126 DIN 7991

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.126
DIN: 7991

OPIS:

Vijak sa upuštenom glavom, sa imbusom u glavi.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 6 M 8
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80