Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.136 DIN 965

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.136
DIN: 965

OPIS:

Vijak sa upuštenom glavom i krstastim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
5        
6      
8    
10    
12  
14      
16
20
25
30
35  
40  
45  
50  
55      
60  
70        
80      
90        
100