Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.103 DIN 84

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.103
DIN: 84

OPIS:

Vijak sa cilindričnom glavom.

NAMENA:

Proizvodi se u varijanti krst i šlic.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8
5      
6    
8  
10  
12
14  
16
18    
20
22    
25
28      
30
35
40  
45    
50    
55