Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.171 DIN 603

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.171
DIN: 603

OPIS:

Vijak sa poluokruglom glavom i četvrtastim zaglavkom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M5 M 6 M 8 M 10
10        
12      
16  
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80  
90  
100  
120  
130      
140      
150