Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.140 DIN 964

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.140
DIN: 964

OPIS:

Vijak sa upuštenom, sočivastom glavom sa ravnim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 3 M 4 M 5 M 6
10  
12  
14  
16
18
20
25
28
30
35    
40    
45      
50      
55