Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.130 DIN 963

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.130
DIN: 963

OPIS:

Vijak sa upuštenom glavom sa ravnim urezom.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
5            
6        
8      
10    
12  
14        
16  
18        
20
22          
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55        
60    
70      
80