Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Vijak SRPS M.B1.111 DIN 920

Grupa: Mašinski vijci


SPECIFIKACIJE  
SRPS: M.B1.111
DIN: 920

OPIS:

Vijak sa malom sočivastom glavom i ravnim urezom, proizvodi se u kombinaciji krst-šlic.


 

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE:

L/D M 3 M 3,5 M 4 M 5
45


6
8
10
12
14  
16    
20      
22