Tehnički crtež:

Fotografije proizvoda:

Nosač police

Grupa: Vijci po zahtevu kupca